Oferta

Strona główna » Oferta
język niemiecki

Tłumaczenia pisemne

  • Tłumaczenia uwierzytelnione (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty samochodowe, zaświadczenia, świadectwa szkolne, dyplomy, faktury, akty notarialne, wypisy ze szpitala i inne)
  • Tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, opisy technologiczne, dokumentacja)
  • Tłumaczenia ekonomiczne i prawnicze (dokumenty, oferty, umowy, korespondencja handlowa, teksty marketingowe, dokumentacja przetargowa, strony internetowe)
  • Inne (literatura, korespondencja prywatna).

UWAGA! Istnieje możliwość przesłania dokumentów w postaci skanu lub zdjęcia. Oryginał należy wówczas okazać przy odbiorze tłumaczenia.

blank
blank
język niemiecki

Tłumaczenia ustne

  • Tłumaczenia rozmów handlowych. Pomogę Ci znaleźć wspólny język z Twoimi parterami biznesowymi
  • Tłumaczenia szkoleń i prezentacji. W sali, w hali, przy maszynie lub w plenerze
  • Tłumaczenia rozpraw sądowych – na zlecenie sądu lub strony postępowania
  • Rozmowy z urzędnikami – przy rejestracji małżeństwa, uznaniu ojcostwa, u notariusza